הפרעת התמכרות לחומרים ממכריםהפרעת התמכרות לחומרים ממכרים היא הפרעה פסיכיאטרית המופיעה במדריך הדיאגנוסטי והסטטיסטי של איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי. המדריך נולד מתוך צורך באיסוף של נתונים בעלי ערך סטטיסטי בנוגע להפרעות פסיכיאטריות בארצות הברית. הנתונים השונים נאספו החל מאמצע המאה התשע עשרה ואילו בשנת 1952 יצאה לאור המהדורה הראשונה של ה- DSM או בשמו המלא: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

המדריך כולל מגוון רחב של מושגים ומציע דרך מקובלת לאבחון של הפרעות פסיכיאטריות שונות המבוססת על קריטריונים: אם הנבדק סובל מכמות מסוימת של קריטריונים מתוך הרשימה המתאימה להפרעה מסוימת, ניתן לקבוע כי הוא סובל מההפרעה הרלוונטית.

במאמר שלפניכם נתייחס להגדרה הנוגעת להתמכרות לחומרים ממכרים, כפי שהיא מופיעה במהדורה האחרונה של המדריך, החמישית במספר, שיצאה לאור בשנת 2013.

הפרעת התמכרות לחומרים ממכרים לפי ה- DSM-V

ההגדרה המופיעה במדריך החמישי, הרלוונטית עבור התמכרות לסמים נקראת substance use disorder (הפרעת שימוש בחומר) ומהווה מעין שילוב בין שתי אבחנות שהופיעו במדריך הרביעי: substance abuse (שימוש לרעה בחומרים ממכרים) ו- substance dependence (תלות בחומר).

האבחנה החדשה נעה על ציר של דרגות חומרה הכולל שלוש דרגות שונות: mild, severe ו- moderate. כמו כן, במדריך החדש קיימת אבחנה שונה לכל סוג של חומר ממכר, אם כי האבחנות הנוגעות לחומרים השונים מבוססות על אותם הקריטריונים.

מה הם הקריטריונים לאבחון של substance use disorder לפי ה- DSM-V?

דפוס בלתי מסתגל הנמשך שנה אחת לכל הפחות של שימוש בחומר הגורם למצוקה קלינית או לקות משמעותית, הבאה לידי ביטוי בשני קריטריונים או יותר מהרשימה הבאה:

כיצד מסווגים את דרגת החומרה של ההפרעה?

כפי שציינו, במדריך החדש האבחנה נעה על רצף המורכב משלוש דרגות חומרה. קביעת דרגת החומרה של ההפרעה מבוססת על כמות הקריטריונים עליהם עונה הנבדק להלן:

דילוג לתוכן